ارتباط با ما

دانشکده بهداشت اوز

آدرس

فارس، لارستان، جاده اوز-خنج، یک کیلومتری دانشگاه پیام نور اوز، دانشکده بهداشت اوز

تلفن

52519273 - 071

پست الکترونیک

ewazuni@larums.ac.ir

دورنگار

071-52519273 داخلی 9

google-map