تقدیر از مدیرگروه ،اساتید و کارکنان رشته بهداشت محیط دانشکده بهداشت اوز

در تاریخ ۵ مهرماه  ۹۹  ریاست دانشکده دکتر اقبال سخاوتی  با همراهی  معاونت آموزشی دکتر راضیه ذوالقدر و آیدا امیری کارشناس فرهنگی در محل کار مدیرگروه ،اساتید و اعضای هیات علمی بهداشت محیط  حاضر شده و این روز را  تبریک  و از انها تقدیر و تشکر  بعمل آمد. 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم