برگزاری جلسه هم اندیشی ریاست با کارکنان

در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۹۹ جلسه هم اندیشی با حضور دکتر سخاوتی رییس دانشکده بهداشت اوز و جمعی از پرسنل در راستای ارتقای سطح  عملکرد دانشکده در دفتر ریاست برگزار گردید . 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم