برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان اوز در دانشکده بهداشت اوز

در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۹۹ روز سه شنبه جلسه شورای اداری  شهرستان اوز در سالن رازی با حضور فرماندار، علما ، اعضای شورای اداری در  سالن  دانشکده بهداشت اوز برگزار گردید.

   

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم